In Vitro Fertilisation
banner 3

Triplets Repeats

In het algemeen is er bij triplet repeat ziektes van generatie tot generatie een toename van de ernst, een afname van de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteert en een toename van de lengte van het repeat. Als 10 tot 30 repeats normaal is, spreken we van een premutatie als er bv 50 zijn: het is te lang maar er zijn nog geen symptomen, een protomutatie als er milde symptomen zijn en een echte mutatie als er bv 200 zijn: dat geeft ontegenzeggelijk symptomen. Het blijkt dat met name mannen die TESE nodig hebben bij een niet obstructieve azoöspermie vaker een triplet repeat instabiliteit hebben, en dat hun zaad nog veel vaker en langere repeats laat zien. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde toegenomen 'triplet repeats' vaker voorkomen in zaadcellen bij mannen die extreem slecht zaad hebben. Sommigen van deze mannen hebben zelf ook een verlenging, die echter nog niet tot een ziekte of afwijking leiden. Bij een generatie verder, als de langspeelplaat vaker blijft steken, zou dat echter wel gevolgen kunnen hebben, die soms misschien pas na vele jaren tot uiting kunnen komen. Zo komen dystrophia myotonica geassocieerde allelen bijna zes maal zo vaak voor is het zaad van mannen die ernstige OAT (oligoastheno teratozoöospermie) hebben. Het is dus ook niet uitgesloten dat deze aandoening zich op latere leeftijd vaker zal manifesteren bij nageslacht van ICSI mannen. Op zich heeft dat niets met de techniek als zodanig te maken, maar uitsluitend met de populatie die voor deze techniek in aanmerking komt. Omgekeerd moet het probleem ook niet worden overschat: slechts 4 van de 499 mannen met slecht zaad, die door Dolores Lamb aan het Baylor College of Medicine in Houston, Texas werden onderzocht hadden een verlenging tussen de 40 en 70 repeats (tegenover niet een van de 210 mannen met normaal zaad). Maar het is wel iets waarnaar verder onderzoek noodzakelijk is, en wat meegenomen dient te worden in de counseling. De nucleotiden C: Cytosine, A: Adenine, G: Guanine, T: Thymine U: Uracil zijn de bouwstenen van het DNA en RNA

Een microsatelliet locus op de androgeen receptor. De normale lengte van de triplet repeat bedraagt 10 tot 30 tripletten (30 tot 90 aminozuren) Zowel een te kort als te lang triplet repeat kan problemen geven.
Een microsatelliet locus op de androgeen receptor. De normale lengte van de triplet repeat bedraagt 10 tot 30 tripletten (30 tot 90 aminozuren) Zowel een te kort als te lang triplet repeat kan problemen geven.

Referenties

Mifsud A, Sim CK, Boettger-Tong H, Moreira S, Lamb DJ, Lipshultz LI, Yong EL.Trinucleotide (CAG) repeat polymorphisms in the androgen receptor gene: molecular markers of risk for male infertility.Fertil Steril. 2001; 75: 275- 81.

Maduro MR, Lo KC, Chuang WW, Lamb DJ Genes and male infertility: what can go wrong?
J Androl. 2003; 24: 485- 93

Brugh VM 3rd, Maduro MR, Lamb DJ Genetic disorders and infertility. Urol Clin North Am. 2003; 30: 143- 52

Maduro MR, Casella R, Kim E, Levy N, Niederberger C, Lipshultz LI, Lamb DJ.  Microsatellite instability and defects in mismatch repair proteins: a new aetiology for Sertoli cell-only syndrome. Mol Hum Reprod. 2003; 9: 61- 8.

Pagani R, Brugh VM 3rd, Lamb DJ Y chromosome genes and male infertility. Urol Clin North Am. 2002; 29: 745- 53